Haczów - Kamera na Żywo. Widok na zachód w strone Krosna.

Obraz pojawi się po ok 40 sekundach.